Aby dołączyć do Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego należy wypełnić formularz deklaracji:

Deklaracja Członkowska:

Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego z siedzibą w Wrocławiu ul. Legnicka 65.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek
i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami
w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia
członkostwa zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
____________________________________________________________________________________________________________________
Aktualna wysokość składki rocznej to 300 zł płatne jednorazowo w terminie do 3 dni od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia
na konto: ING 75 1050 1083 1000 0090 3073 3555
____________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy wypełnić formularz:

Dane osobowe

Imię nazwisko:*
Data i miejsce urodzenia:*
Adres siedziby:*
Telefon:*
E-mail:*
Proszę o przyjęcie mnie*

* Wymagane pola

Przepisz:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close