Dołącz do nas

Polskie stowarzyszenie trychologiczne

01

O stowarzyszeniu

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapisywania się do Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.

Każdy kto chce rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i wiedzę z zakresu trychologii jest mile widziany w Polskim Stowarzyszeniu Trychologicznym. Nie musisz być trychologiem ,żeby do nas dołączyć. PST pomoże Ci poznać lepiej zagadnienia związane z trychologią, poznasz ludzi , którzy od wielu lat zajmują się tą nową ,intensywnie rozwijającą się dziedziną nauki.

Jeżeli jesteś fryzjerem lub kosmetyczką czy kosmetologiem i chcesz poszerzać  swoje usługi o zabiegi trychologiczne w swoim salonie to zrób to z PST na najwyższym poziomie.

02

Benefity

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Trychologicznym pozwoli Ci na udział w naszych  ogólnopolskich konferencjach w korzystnych cenach– już udział w jednej konferencji po specjalnej cenie dla członków PST zwraca się koszt członkostwa tj. 300 zł rocznie (rok kalendarzowy). Dodatkowo nasi Członkowie mają stały dostęp do materiałów edukacyjnych dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej PST.

Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą , doświadczeniem a jednocześnie zareklamować swój salon to jako członek PST możesz napisać ciekawy artykuł a my umieścimy go na naszej stronie internetowej oraz na stronach firm, z którymi współpracujemy. Nasi członkowie piszą również artykuły do gazet i czasopism.

Jako członek PST, masz prawo do korzystania z logo PST-możesz umieszczać je na swoich wizytówkach , stronie internetowej i innych miejscach związanych z działalnością trychologiczną. Przynależność do PST daje jeszcze wiele innych korzyści ale przede wszystkim wspólnie możemy działać na rzecz rozwoju trychologii i brać udział w swego rodzaju procesie twórczym czegoś co się tak pięknie tworzy- POLSKIEJ TRYCHOLOGII.

W imieniu Zarządu PST
Prezes Alicja Gondek Urtnowska

03

Zapisz się

Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego z siedzibą w Wrocławiu ul. Legnicka 65.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek
i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami
w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia
członkostwa zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Aktualna wysokość składki rocznej to 300 zł płatne jednorazowo w terminie do 3 dni od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia.
Jeżeli przyjęcie do Stowarzyszenia nastąpi w drugiej połowie roku, to składka wynosi 200 zł.
W następnych latach całość składki powinna być opłacona do końca marca.
W przypadku udziału w konferencji wiosennej opłata powinna być dokonana do dnia rejestracji na konferencję, ale nie później niż do dnia 31go marca aktualnego roku.

konto wpłaty: ING 75 1050 1083 1000 0090 3073 3555

Aby dołączyć do Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego należy wypełnić formularz deklaracji.