Rekomendacje

Polskiego stowarzyszenia trychologicznego

Program nadawania rekomendacji PST pozwala rozpoznać produkty, publikacje, firmy czy organizacje utrzymujące wysokie standardy jakościowe i potwierdzające wysoką wartość merytoryczną.
Opatrzenie znakiem rekomendacji PST oznacza weryfikację przez PST jakości produktów czy standardów firmy czy organizacji.

Wydanie rekomendacji przez PST jest zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia.

Zainteresowane podmioty wypełniają wniosek o udzielenie rekomendacji (wniosek jest płatny i środki wpłacone nie gwarantują uzyskania rekomendacji a stanowią jedynie podstawę do rozpoczęcia procesu testowania i sporządzania dokumentacji).Zarząd PST weryfikuje jakości produktów, publikacji, standardów firmy czy organizacji (testy produktów, badanie organizacji itd.) Weryfikacja obejmuje również analizę dokumentacji dostarczonej pod względem formalnym, metodycznym i merytorycznym.

Decyzję o udzieleniu rekomendacji podejmuje Zarząd PST i pozytywna weryfikacja oznacza wydanie dokument potwierdzającego rekomendacje oraz wzór znaku rekomendacji PST wraz z polami jego użytkowania (znak rekomendacji PST może być umieszczany przez podmiot na produktach/publikacjach, którym zostanie przyznana rekomendacja oraz na materiałach informacyjnych i reklamowych z nimi związanych, a także stronach internetowych, w mediach społecznościowych i materiałach informacyjnych firm i organizacji którym zostanie przyznana rekomendacja).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rekomendację PST przygotowuje indywidualnie dopracowaną umowę, określającą warunki współpracy w tym zakresie.
Wydawana przez PST rekomendacja nie ma charakteru urzędowego certyfikatu lub atestu. Rekomendację należy traktować jako pozytywną opinię PST. Stowarzyszenie udzielając rekomendacji nie staje się w żadnym przypadku stroną. PST zastrzega sobie prawo cofnięcia rekomendacji w uzasadnionych przypadkach.

Rekomendacja PST jest nadawana na rok czasu od momentu decyzji zarządu PST i jest płatna.

Wniosek powinien zawierać dane podmiotu występującego o rekomendację, ogólne informacje o produkcie, któremu ma być udzielona rekomendacja oraz cel wykorzystania rekomendacji (np. logo na opakowaniu, strona internetowa, reklama prasowa, telewizyjna itp.) i informację o załącznikach (dokumenty rejestracyjne produktu, badania kliniczne, inne dokumenty firmowe itp.)