REKOMENDACJA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRYCHOLOGICZNEGO

Program nadawania rekomendacji PST pozwala rozpoznać produkty, publikacje, firmy czy organizacje utrzymujące wysokie standardy jakościowe i potwierdzające wysoką wartość merytoryczną.
Opatrzenie znakiem rekomendacji PST oznacza weryfikację przez PST jakości produktów czy standardów firmy czy organizacji.

Ogólne zasady nadawania rekomendacji

Wydanie rekomendacji przez PST jest zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia.
Zainteresowane podmioty wypełniają wniosek o udzielenie rekomendacji (wniosek jest płatny i środki wpłacone nie gwarantują uzyskania rekomendacji a stanowią jedynie podstawę do rozpoczęcia procesu testowania i sporządzania dokumentacji).
Zarząd PST weryfikuje jakości produktów, publikacji, standardów firmy czy organizacji (testy produktów, badanie organizacji itd.) Weryfikacja obejmuje również analizę dokumentacji dostarczonej pod względem formalnym, metodycznym i merytorycznym.
Decyzję o udzieleniu rekomendacji podejmuje Zarząd PST i pozytywna weryfikacja oznacza wydanie dokument potwierdzającego rekomendacje oraz wzór znaku rekomendacji PST wraz z polami jego użytkowania ( znak rekomendacji PST może być umieszczany przez podmiot na produktach/publikacjach, którym zostanie przyznana rekomendacja oraz na materiałach informacyjnych i reklamowych z nimi związanych, a także stronach internetowych, w mediach społecznościowychi materiałach informacyjnych firm i organizacji którym zostanie przyznana rekomendacja). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rekomendacjęPST przygotowuje indywidualnie dopracowaną umowę, określającą warunki współpracy w tym zakresie.
Wydawana przez PST rekomendacja nie ma charakteru urzędowego certyfikatu lub atestu. Rekomendację należy traktować jako pozytywną opinię PST. Stowarzyszenie udzielając rekomendacji nie staje się w żadnym przypadku stroną. PST zastrzega sobie prawo cofnięcia rekomendacji w uzasadnionych przypadkach.
Rekomendacja PST jest nadawana na rok czasu od momentu decyzji zarządu PST i jest płatna.

Wniosek powinien zawierać dane podmiotu występującego o rekomendację, ogólne informacje o produkcie, któremu ma być udzielona rekomendacja oraz cel wykorzystania rekomendacji (np. logo na opakowaniu, strona internetowa, reklama prasowa, telewizyjna itp.) i informację o załącznikach (dokumenty rejestracyjne produktu, badania kliniczne, inne dokumenty firmowe itp.)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close