Polskie stowarzyszenie trychologiczne

01

Główne cele

  •  rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
  •  kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
  •  tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
  •  prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu
  •  udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
  •  reprezentowanie stowarzyszenia
  •  prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

02

Władze stowarzyszenia

Komisja rewizyjna

PUBLIC RELATIONS

Koordynatorzy

03

Członkowie Honorowi

04

Założyciele PST

05

Wyróżnieni członkowie PST