O trychologii i Polskim Stowarzyszeniu Trychologicznym słów kilka

Trychologia jako dziedzina naukowa to obszar wiedzy dotyczącej dogłębnej analizy skóry głowy, a także włosów. Analiza ta pomaga przede wszystkim w diagnozowaniu stanu skóry głowy, cebulek włosów oraz ewentualnych stanów chorobowych. Finalnym etapem jest ustalenie indywidualnego cyklu pielęgnacji włosów. Stąd też niejednokrotnie mawia się, że trycholog jest kimś pomiędzy kosmetologiem, fryzjerem a dermatologiem.

Trychologia na świecie jest dziedziną bardzo rozpowszechnioną. Dzięki temu na czas udaje się interweniować we wszelkiego rodzaju schorzeniach związanych m. in. ze skórą głowy. W Polsce zaś tematyka ta wciąż dynamicznie rozwija się choć nadal jest dostrzegana w niewielkim stopniu.

Rozkwit dziedziny trychologii w Polsce datuje się na początek 2013 roku. Wtedy to bowiem odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych utworzeniem stowarzyszenia. Niestety pierwsza taka próba nie była udana, ponieważ zgłosiła się zbyt mała liczba osób chętnych do członkostwa w takim związku.

Kolejna próba założenia stowarzyszenia została podjęta w drugiej połowie 2013 roku. Tym razem na spotkaniu pojawiła się wystarczająca liczba chętnych do zalegalizowania formy prawnej zebrań. Wreszcie, po złożeniu wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 16 maja 2014 roku zostało zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne.

Władze Stowarzyszenia składają się z Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd składa się z osób, które posiadają najwyższe kwalifikacje w Polsce w zakresie trychologii. Funkcję Prezesa sprawuje Pani Ilona Anna Junga, która jest trychologiem kosmetycznym z wieloletnim doświadczeniem, a ponadto wielką pasjonatką tej dziedziny.

Fotel Wiceprezesa Zarządu przypadł w udziale Pani Julitcie Małgorzacie Siemiątkowskiej, która będąc magistrem kosmetologii i mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, wyspecjalizowała się w trychologii, czego dowodem jest książka jej autorstwa, pt.: „Zarys trychologii kosmetycznej”. Jest to pierwsze w Polsce zwarte wydawnictwo dotyczące tej dziedziny.

Funkcję II Wiceprezesa Zarządu sprawuje Pani Barbara Iwonna Kuczmierowska Angelow. Jest ona magistrem kosmetologii, pasjonatką trychologii i wykładowcą w Policealnym Studium Kosmetycznym Barbary Jaroszewskiej w Warszawie.

Członkami stowarzyszenia są osoby, którym na sercu leży rozwój trychologii w Polsce. Są to pasjonaci, którzy poświęcają się dla codziennego dokształcania i dzielenia się swoją wiedzą w zakresie trychologii z innymi.

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne – podobnie jak inne związki lub inne formy prawne zrzeszania się – założone zostało w określonym celu. Oto one:

– rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;

– kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków;

– tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych;

– prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu;

– udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;

– reprezentowanie Stowarzyszenia;

– prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego zapraszają do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia: www.trycholodzy.org, gdzie dostępne są dane kontaktowe oraz aktualne informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie zachęcają wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi członkowskie Stowarzyszenia. Taka decyzja przyniesie na pewno same dobre korzyści…

 

Autor: Przemysław Cytrynowicz

Facebook
Twitter
LinkedIn