Priorytetowe cele Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

W dniu 05.10.2014 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, w którym wzięło udział 20 naszych Członków. Głównym punktem programu spotkania było obranie kierunku działania Stowarzyszenia oraz określenie priorytetowych zadań do wykonania w najbliższym czasie.

Jednogłośnym orzeczeniem zostało przyjęte, że strategicznym celem Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego jest propagowanie wiedzy trychologicznej wśród osób zajmujących się trychologią kosmetyczną oraz tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych w Polskim społeczeństwie.

Wobec powyższego zostały określone następujące cele priorytetowe:

1. Rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych

członków Stowarzyszenia.

a) Opracowanie zakresu podstawowej wiedzy, którą powinien posiadać trycholog kosmetyczny

oraz jaka powinna być przekazywana na szkoleniach trychologiczncyh prowadzonych

przez członków Stowarzyszenia. Opracowanie kanonu zwrotów i słownictwa

używanego w działaniach członków Stowarzyszenia.

Termin do końca 2014 roku. Odpowiedzialna: Ilona Junga

b) Opracowanie planu szkoleń wewnętrznych członków Stowarzyszenie. Szkolenia takie

winny odbywać się przynajmniej raz na kwartał w różnych miejscach Polski, w miarę

możliwości z wykorzystaniem lokali i wiedzy członków Stowarzyszenia –

Do 30 listopada 2014 na rok 2015. Odpowiedzialni Julitta Siemiątkowska,

Agnieszka Skrobanowska, Jarosław Rodzeń.

c) W miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia rozważenie organizacji Kongresu

Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych specjalistów oraz firm trychologicznych.

Decyzja po uzyskaniu informacji o finansach na Walnym Zebraniu, rozeznanie

kosztów wynajmu sali oraz kosztów zaproszenie specjalistów –

Odpowiedzialni Julitta Siemiątkowska, Agnieszka Skrobanowska, Jarosław Rodzeń.

d) Jako cel długofalowej działalności Stowarzyszenia powinno być utworzenie kierunku

kształcenia w specjalności trychologa na polskich uczelniach.

e) Celem krótko terminowym powinno być nawiązanie kontaktu z uczelniami

posiadającymi kierunki takie jak kosmetologia, kosmetyka czy fryzjerstwo i

propagowanie na nich wiedzy trychologicznej.

Wyszukanie szkół zainteresowanych takimi spotkaniami, ustalenie terminu oraz

zakresu spotkania – do końca roku 2014. Odpowiedzialna: Marta Borkiewicz

f) Nawiązanie kontaktu z zagranicznymi ośrodkami trychologicznymi –

Odpowiedzialna Ewelina Wysoczańska – Termin koniec stycznia 2014

2. Zbudowanie spójnego wizerunku reklamowego Stowarzyszenia

a) Opracowanie informacji o powstaniu Stowarzyszenia oraz jego planach działania i

przekazanie ich do prasy specjalistycznej.

Do 1 listopada opracowanie informacji oraz ew. kosztów publikacji – zależnie od

kosztów, przekazanie informacji do druku do końca listopada. Odpowiedzialne:

Kamila Zielińska, Weronika Słupek.

b) Opracowanie projektu graficznego znaku graficznego Stowarzyszenia.

Do końca listopada. Odpowiedzialny: Marcin Balana.

c) Opracowanie materiałów reklamowych Stowarzyszenia i ich rozpowszechnienie.

Opracowanie do końca roku 2014. Odpowiedzialne: Kamila Zielińska, Weronika

Słupek.

3. Powiększenia ilości członków PS Trychologicznego poprzez dotarcie do jak największej

ilości osób zajmujących się trychologią:

a) stworzenie strony internetowej.

Projekt do 1 grudnia, uruchomienie do końca grudnia. Odpowiedzialna: Weronika Słupek

b) propagowanie działalności Stowarzyszenia w media społecznościowych.

Założenie profilu i przygotowanie początkowych materiałów do końca października

2014. Odpowiedzialne: Kamila Zielińsk, Weronika Słupek.

c) dodanie na stronach internetowych członków informacji o działalności

Stowarzyszenia – do końca października 2014 – wszyscy członkowie Stowarzyszenia

4. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia:

a) Opracowanie zasad nadawania przez Stowarzyszenia licencji np.:„Twój Trycholog”

dla gabinetów trychologicznych.

Do końca roku 2014 – zatwierdzenie na Walnym zabraniu. Odpowiedzialna: Ilona

Junga, Barbara Angelow

b) Nawiązanie kontaktu z firmami zajmującymi się dostarczaniem urządzeń i produktów

używanych w pracy trychologa w celu uzyskania zniżek dla członków

Stowarzyszenia. Nawiązanie kontaktów i przedstawienie listy do końca listopada 2014.

Odpowiedzialna: Mieczysław Górzyński

c) Zamieszczanie na stronie internetowej materiałów szkoleniowych dostępnych tylko

dla członków.

Przygotowanie materiałów do końca listopada 2014. Odpowiedzialna: Administrator

wespół z członkami odpowiedzialnymi za reklamę działalności Stowarzyszenia.

Wobec ogromu zadań jakie stoją przed Polskim Stowarzyszeniem Trychologicznym serdecznie zapraszamy wszystkich, którym temat trychologii jest bardzo bliski i którzy mogą nam pomóc w rozwoju tej wyjątkowo potrzebnej dziedziny.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn