‘’Wpływ mikrobioty jelitowej na stan włosów i skóry głowy w oparciu o najnowsze badania naukowe’’

Jagoda Dybek Magister Kosmetologii, Trycholog i Członek Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, obecnie studentka Farmacji . Z trychologią związana od 4 lat, początkowo w Klinice Kaniowscy Wrocław, obecnie w Klinice Medycyny Estetycznej, Kosmetologii i Trychologii Diamond Med Sieradz. 
Zwolenniczka holistycznego podejścia, w pracy z klientem stawia przede wszystkim na diagnostykę laboratoryjną i celowaną suplementację. Fascynatka ludzkiej fizjologii, zgłębia wiedzę szczególnie w zakresie ludzkiej gospodarki hormonalnej i mikrobioty jelit. Kocha swoją pracę, to jej ogromna pasja.
Jagoda Dybek Magister Kosmetologii, Trycholog i Członek Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, obecnie studentka Farmacji . Z trychologią związana od 4 lat, początkowo w Klinice Kaniowscy Wrocław, obecnie w Klinice Medycyny Estetycznej, Kosmetologii i Trychologii Diamond Med Sieradz. Zwolenniczka holistycznego podejścia, w pracy z klientem stawia przede wszystkim na diagnostykę laboratoryjną i celowaną suplementację. Fascynatka ludzkiej fizjologii, zgłębia wiedzę szczególnie w zakresie ludzkiej gospodarki hormonalnej i mikrobioty jelit. Kocha swoją pracę, to jej ogromna pasja.

W ostatnich latach mikrobiom jelitowy stał się głównym tematem wielu badań naukowych. Wykazano bowiem, że tryliony mikroogrnizmów zasiedlających ludzkie ciało wywierają ogromny wpływ na układ odpornościowy człowieka. Postępujaca dysbioza jelitowa, będaca skutkiem modyfikacji dietetycznych czy stylu życia to potencjalny immunomodulator mogący przyczyniać się do indukacji chorób takich jak cukrzyca, choroba Leśniewskiego-Crohna czy stwardnienie rozsiane, ale również odgrywać znaczącą rolę w zaburzeniach psychosomatycznych. W trychologii wiele zaburzeń związanych z cyklem wzrostu włosa opiera się na autoimmunologii, jak na przykład łysienie plackowate. 

Pierwsze doniesienia naukowe ukazujące wpływ mikrobioty jelit na wzrost włosów w łysieniu plackowatym przedstawiają dwa przypadki kliniczne mężczyzn w wieku 38 i 20 lat, u których potwierdzono zakażenie drobnoustrojem chorobotwórczym Clostridium difficile objawiające się zapaleniem jelita grubego.  U pacjentów tych, po uprzedniej antybiotykoterapii zastosowano przeszczep mikrobioty kałowej, który okazał się najskuteczniejszą metodą leczenia zakażenia bakteryjnego. Dodatkowo u pacjentów tych, kilka tygodni później zaobserwowano stały i nieodwracalny wzrost nowych włosów w miejscach łysienia zarówno na głowie jak i ciele. Pacjent 38-letni  ze względu na wcześniejszą oporność w leczeniu sterydami uzyskał efekt intensyfikacji wzrostu włosa bez dodatkowego wzmocnienia efektu terapią miejscową, zaś pacjent 20-letni leczony wcześniej doogniskowo zastrzykami z kortykosterydami, sterydami  miejscowymi i laseroterapią bez większych rezultatów po zabiegu przeszczepu mikrobioty kałowej uzyskał wzrost nowych włosów równocześnie z dwukrotnym podaniem miejscowo w skórę głowy zastrzyku sterydowego, przy czym wzrost nowych włosów odnotowany był na całym ciele, co pokazuję, że kluczową rolę w odroście włosów odegrała nie terapia sterydow wpisująca się dość powszechnie w schemat leczenia łysienia plackowatego a  zdrowa równowaga wsród mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy. 

Powyższe badanie analizuje wpływ mikrobioty jelit dorosłych pacjentów obciążonych chorobami autoimmunologicznymi na odrost włosów w łysieniu plackowatym. W bazie artykułów naukowych ukazuje się materiał poruszający ten sam temat w odniesieniu do dzieci. Badanie przeprowadzono w 2021 roku i wykazano, że w mikrobiocie jelitowej dzieci w aktywnym przebiegu apoplecia areata w porównaniu z rodzeństwem nieobciążonych chorobą bytuje  zmniejszona liczebność gatunku Ruminococcus bicirculans co również potwierdza tezę wpływu poszczególnych szczepów bakteryjnych na aktywację zmian chorobowych skóry głowy i włosów. Obniżona liczebność gatunku R. bicirculans rzutuje na zwiększone ryzyko ujawnienia się innych chorób o podłożu autoimmunologicznym u gospodarza. W artykule tym mowa jest także o bakterich z grupy Parabacteroides distasonis i Clostridiales vadin BB60, które u osób dorosłych z łysieniem plackowatym mogą służyć do prognozowania stanu choroby aż z 80% dokładnością. Ponad to badanie wykazało istotny wpływ diety u dzieci w kształtowaniu się mikroflory jelit i ujawnieniem się pierwszych objawów choroby u genetycznie obciążonych 4-6 latków w okresie przejścia ich zróżnicowanej i wrażliwej mikrobioty jelitowej w ustabilizowaną mikrobiotę osoby dorosłej, co ukazuje silną interakcje szczepów bakteryjnych z gospodarzem obciążonym łysieniem plackowatym.

Dobrze rokujące okazały się najnowsze badania naukowe z 2021 roku, które promują nowe schematy indukacji wzrostu włosa z zastosowaniem konkretnego szczepu baterii Lactobacillus paracasei HY7015. Dotychczas uzyskano pozytywne wyniki stymulacji proliferacji komórek brodawek mieszków włosowych przez wyżej wskazany szczep bakterii w badaniach in vitro oraz wzrost włosów i dojrzewanie mieszków włosów u myszy w terapii doustnej Lactobacillus paracasei HY7015. Badania te rzutują  nowe nadzieję na wprowadzenie terapii probiotycznych w  leczenie łysień różnego pochodzenia.

Pandemia covid-19 stała się tematem wielu badań naukowych, w tym również tematem zmian w mikrobicie jelitowej wywołanej zakażeniem wirusem Sars-Cov-2. Jednym z najczęstszych powikłań po zachorowaniu jest wypadanie włosów o różnym nasileniu, z czym obecnie często spotykamy się w gabinetach trychologicznych. Obszerne badanie naukowe z 2022 roku prezentuje bardzo szczegółowo zmiany w mikrobiocie jelitowej u pacjentów  po przebytej infekcji oraz dysproporcje między poszczególnymi szczepami rzutujące na przebieg choroby i nasilenie powikłań. Badanie to wykazało, iż gatunki odpowiedzialne za produkcję maślanu sodu, mianowicie Roseburiainulinivorans i Faecalibacterium prausnitzii  były uszczuplone u pacjentów z utratą włosów po sześciu miesiącach od przechorowania. Wiadomo również, że maślan sodu w dużym stopniu wspomaga pracę mózgu a produkujące go szczepy bakteryjne chronią gospodarza przed negatywnymi skutkami stresu, w tym także wypadaniem włosów. Badanie to daje Nam wskazówkę, jak istotne było by wprowadzenie suplementacji maślanem sodu u pacjentów z pokowidowym wypadaniem  oraz tych, u których stres odgrywa kluczową rolę w utracie  włosów.

W najnowszych badaniach naukowych, w tym tych przytoczonych powyżej wykazano jak ważną rolę odgrywa stan mikrobioty jelitowej w problemie wypadania włosów i łysień. Mimo, że na tą chwilę nie znajdujemy w nich zasadniczych informacji na temat konkretnych preparatów probiotychnych wpisujących się w schemat leczenia poszczególnych chorób z dziedziny trychologii to powinno ukierunkować to Nas, Trychologów jak ważną rolę odgrywa uświadamianie pacjentów w kwestii dbałości o mikroflorę jelitową poprzez zdrowy styl życia, urozmaiconą dietę, redukcję stresorów czy regulację rytmów dobowych oraz zalecanie celowanej suplementacji wpływającej na odbudowę mikrobioty jelitowej naszych pacjentów.

Bibliografia:


Kamila Migacz-GruszkaWojciech BranickiAleksander ObtulowiczMagdalena PirowskaKrystian GruszkaAnna Wojas-PelcWhat’s new in the pathophysiology of alopecia areata? the possible contribution of skin and gut microbiome in the pathogenesis of alopecia – Big opportunities, big challenges, and novel perspectivesInternational Journal of Trychology, 2019 wrzesień-październik;11(5):185-188.
Rebello, Dionne MD; Wang, Elaina BS; Jen, Eugene ; Lio, Peter A. MD; Kelly, Colleen R. MD, FACG, Hair Growth in Two Alopecia Patients after Fecal Microbiota Transplant, ACG Case Reports Journal: Volume 4 – Issue 1 – p e107
Woo NamHyeonji KimChuhyun BaeJisoo KimBora NamJooyun KimSoodong ParkJunglyoul LeeJaehun SimLactobacillus paracasei HY7015 Promotes Hair Growth in a Telogenic Mouse Model, Journal Of medical food: Vol.24, No.7, 19 Jul 2021
Qin Liu, Joyce Wing Yan Mak , Qi Su,Yun Kit Yeoh , Grace Chung-Yan Lui, Susanna So Shan Ng, Fen Zhang ,Amy Y L Li, Wenqi Lu, David Shu-Cheong Hui, Paul KS Chan, Francis K L Chan , Siew C Ng, Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome, Gut 2022;71:544–552
Sneha RanguJung-Jin LeeWeiming HuKyle BittingerLeslie Castelo-Soccio , Understanding the Gut Microbiota in Pediatric Patients with Alopecia Areata and their Siblings: A Pilot Study, JID Innovations (2021), Volume 1


Facebook
Twitter
LinkedIn